ШЕСТО МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК „HIPPO“

НА 23.02.2018 Г. УЧЕНИЦИ ОТ  ІV „А“ ,ІV “Б“,  V“А“ ,VІ“ А“,VІІ “А“ И VІІ “Б“ КЛАС   ВЗЕХА  УЧАСТИЕ   В  ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ   КРЪГ НА ШЕСТОТО  МЕЖДУНАРОДНО  СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК  HIPPO“.  УЧЕНИЦИТЕ  БЯХА  РАЗПРЕДЕЛЕНИ  В  ТРИ  ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ. СЪСТЕЗАНИЕТО СЕ ПРОВЕДЕ  В ДВА МОДУЛА:  ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ,КЪДЕТО УЧЕНИЦИТЕ ОТГОВАРЯХА НА 40 ВЪПРОСА  И СЛУШАНЕ С РАЗБИРАНЕ НА ДВА АУДИО ЗАПИСА И ОТГОВАРЯНЕ НА 20 ВЪРОСА.

КООРДИНАТОР  НА  СЪСТЕЗАНИЕТО БЕШЕ Г-ЖА М.ДОБРЕВА/УЧИТЕЛ ПО АЕ В УЧИЛИЩЕТО/

БЛАГОДАРИМ  НА  УЧАСТНИЦИТЕ  ЗА  ЧУДЕСНОТО  ПРЕДСТАВЯНЕ  И  ИМ  ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ!

Удължаване ваканция!!!

На 1 и 2 март занятията за всички училища на територията на община Стара Загора се отменят. Кметът Живко Тодоров получи съгласието на министъра на образованието за обявяването на следващите два дни за неучебни.

Учебните занятия ще се подновят на 6 март вторник

ВАЖНО!!! Обявяват ваканция за училищата в Община Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обявява за неучебни дни 27 и 28-ми февруари за всички училища на територията на Община Стара Загора.Причината са влошените метеорологични условия в Общината.26.02.2018