Ваканции

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна ваканция
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна ваканция
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна ваканция
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас  

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

                         25.05.2018 г.  – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на бъргарската просвета и култура и на славянската писменост

                       21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас                                     по български език и литература

                      23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017 / 20187 ГОДИНА:

07.02.2018 г.

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА:

15.05.2018 г. – XII клас 
01.06.2018 г. – I-IV клас
   15.06.2018 г. – V-VII клас