Финансови документи

 

ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ І ТРИМ.2019Г.04042019

БЮДЖЕТ 2019 Г13032019

 

2018 година

Начален бюджет 2018 г.24012019

Отчет за касово изпълнение първо трим.2018г. 24012019

Касов отчет първо трим.2018г. – проект24012019

Касов отчет първо трим.2018г. – бюджет24012019

Kасов отчет второ трим..2018г. – проект24012019

Kасов отчет второтрим.2018г. – бюджет24012019

Oтчет за касово изпълнение второ трим.2018г. 24012019

Kасов отчет трето трим.2018г. – проект24012019_0001

Kасов отчет трето трим.2018г. – бюджет24012019

Oтчет за касово изпълнение трето трим.2018г. 24012019

Отчет бюджет четвърто трим. 2018г.09012019

Отчет за касово изпълнение четвърто трим..2018г. 23012019

Отчет проект четвърто трим. 2018г.

 

2017 година

Бюджет – Отчет ноември

Бюджет проект – Отчет ноември

Бюджет – Отчет октомври

Бюджет проект – Отчет октомври

 

Бюджет – Баланс трето тримесечие

Бюджет – Обяснителна записка

Бюджет – Отчет септември

Бюджет – Отчет проект – септември

Бюджет – Отчет август

Бюджет – Отчет проект – август

Бюджет – Отчет юли

Бюджет – Отчет проект  – юли

 

Баланс 2 тримесечие 2017 г.

Отчет бюджет 2 тримесечие 2017 г.

Отчет проект 2 тримесечие 2017 г.

Обяснителна записка 2 тримесечие 2017 г.

Отчет май 2017

Отчет проект май 2017

Отчет април 2017

Отчет проект април 2017

 

План 1 тримесечие 2017

Отчет 1 тримесечие 2017 г.

Отчет проект 1 тримесечие 2017 г.

Баланс 1 тримесечие 2017 г.

Обяснителна записка 1 тримесечие 2017 г.

Отчет февруари 2017

Отчет януари 2017

Архив 2016 година

Архив 2015 година

Архив 2014 година

Архив 2013 година