Учителски колектив

Прогимназиална степен:

Галина Дойчинова Найденова – старши учител по БЕЛ

Милка Денева Вълчева – старши учител по БЕЛ

Ирина Николова Стоянова – старши учител по английски език

Митка Николова Добрева – старши учител по английски език

Марин Стойчев Митев – старши учител по математика

Здравка Добрева Пеева – старши учител по история и география

Даниела Георгиева Костинкова – старши учител по музика

Динка Петкова Дерлаева – старши учител по изобразително изкуство

Мирослав Мирчев Тенев – учител по физическо възпитание и спорт

Тодорка Николова – учител по физика и химия

 

Начална степен:

Венета Тянчева Иванова – старши учител

Петя Генова Иванова – старши учител

Пенка Русева Кутиева – старши учител

Мария Ташкова Стоилова – старши учител

Антоанета Петрова Сакалова –  учител

Катя Дойчинова Дойчинова – старши учител

Гроздалина Стефанова Иванова – старши учител

Снежана Найденова Попова – старши учител

Виолета Георгиева Дрянкова – старши учител

 

Учители: Целодневна организация на обучение:

Илияна Борисова Енева – старши учител

Стоянка Петкова Станчева – старши учител

Златинка Господинова Митева – старши учител

Жулиен Бинев Михайлов – старши учител

Надя Николова Тончева – учител 

Марина Иванова Геренска – старши учител

Диян Неделчев Тодоров – учител

Яна Георгиева Николова – учител