ВАЖНО!!! Родителска среща ВАЖНО!!!

На 21 февруари 2018 (сряда) от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове при следния дневен ред:

  1. Отчитане на резултатите от първи учебен срок
  2. Консултации с учители по предмети
  3. Запознаване с реализацията на спечеления проект „Аз и Ти срещу насилието“

!!! Същия ден от 17.30 часа в учителската стая ще се проведе среща на Училищното настоятелство !!!

От Ръководството

Учредяване на Съвет на децата- детски парламент в гр.Стара Загора, за учебната 2017-18 година

Гергана Иванова и Деница Авджиева- ученички от 7 „а“

На 20.11.2017г. в Младежки дом, гр. Ст. Загора се проведе тържествено  учредяване на Съвета на децата- детски парламент. Представителките на ХІІІ ОУ “ Св. П. Хилендарски“ са Гергана Иванова и Деница Авджиева- ученички от 7 „а“ клас и членове на Ученическия съвет в училището. Всички ученици от 15 училища в града, бяха лично приветствани от г-жа Ив. Сотирова: заместник-кмет на Община Стара Загора и от младия кмет на града: Патрисия Желева. Беше прочетено и поздравително писмо от кмета на града Ж.Тодоров. На следващият ден от 12ч. в Зала“ П. Р. Славейков“, в Община Ст. Загора, всички ученици от Съвета на децата положиха клетва,че ще работят за благото на града и ще допринасят с идеи ,мнения и становища  за това децата на Ст. Загора да учат и живеят в една приятна среда. Пожелаваме на добър час на представителките на нашето училище!