Празник на Кирил и Методий в IVв клас

   По повод предстоящия празник на българската просвета и култура учениците от IV в клас,  с класен ръководител г-жа А. Сакалова подкрепиха инициативата на Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора и с желание и ентусиазъм подготвиха и изработиха електронна книжка посветена на 24 май.

      Този забавен и съдържателен съвместен продукт  е създадена във Book Creator – Chrome приложение за създаване на е-книги. Всички страници са удачно замислени и оформени естетически. На отделни страници са  публикувани Глаголицата – първата старобългарска азбука и Кирилицата. Включени са факти от историята,  подходящо подбрани мисли и видео клипове на ученици от класа, които държат в ръце собственоръчно изработен картички посветени на празника и декламират с вдъхновение научени за целта стихове.

      Ръководството на училището поздравява децата от IVв клас и техният класен ръководител г-жа А. Сакалова за организацията, показаното новаторство, ентусиазъм и родолюбие.

Отбелязване на 24 май – Ден на славянската писменост и култура в III А клас

                      По идея на г-жа Венета Иванова, подкрепяща инициативата на Министерството на образованието и науката, чрез Регионално управление на образованието – Стара Загора, организира и насърчи своите възпитаници от IIIа клас да създадат електронна книжка посветена на Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

        Тази интересна и нестандартна книжка е направена в Book Creator – Chrome приложение за създаване на е-книги. На учениците е поставена задача да научат стих посветен на българската просвета и култура, да направят видео-клип и да го изпратят. На всички страници, последователно и атрактивно е разположена глаголицата от Кирил и Методий. Страниците са естетически оформени, с подбрани за празника мисли, а в качените записи децата рецитират с желание и приповдигнато настроение.

       Чрез този свой продукт малките ученици от IIIа клас имат фантастичната възможност да споделят наученото по един необичаен и нестандартен начин и с чувство за гордост да изразят своята национална принадлежност, духовност и родолюбие.
       Ръководството на училището изказва своите поздравления и адмирации към учениците от IIIа клас и техният класен ръководител г-жа Венета Иванова за вложения труд, креативност и ентусиазъм. За това, че пазят силата на духа, националната принадлежност и вярата в бъдещето ни чрез гордостта от историята.

Прием 2020/2021

На вниманието на всички бъдещи ученици и родители.

На сайта на училището започваме да публикуваме всички утвърдени графици за кандидатстване, класиране и прием на ученици.

Подробна информация може да намерите в нашата папка „Прием 2020/2021 г. или на сайта на община Стара Загора:

www.starazagora.bg/bg/uchilishta/