Тържествено приключване на учебната година

Тържество на седмите класове 15.06.2017 г.

танц

          На 15 юни 2017 г. от 13.00 ч. в Актовата зала на XIII ОУ се проведе      тържество на седмите класове по повод приключване на учебната година.

      

          То   беше структурирано на принципа на телевизионно предаване в особено  атрактивен стил с рубриките: новини, криминална хроника, пътна  обстановка, спорт, реклами, номинации и метеорологична прогноза за  предстоящата ваканция.

      

        В ролята на учители и „знаещи“ ученици по различни учебни дисциплини бяха представени забавни хумористични сценки.

    

   

       За музикалното оформление на мероприятието се погрижиха г-жа Д. Костинкова, Вокална група, Никол Ушева, Владимира Русинова, Константин Сакалов, Виктория Грозева, Валентина Генчева, Сара Иванова, Таня Танева, Валентина Вълева  и Стефани Атанасова.

     

      В края на мероприятието бяха отправени поздравителни адреси към ученици и учители. Последва ритуал по предаване знамето на училището на ученици от шестите класове.

   

       Ръководството на училището поздравява участниците и организаторите на тържеството за труда, креативността и старанието при подготовката на това забавно и трогателно тържество. Сърдечни поздрави и за родителите на седмокласниците, които по собствена инициатива се включиха с подготвени от тях изненади в мероприятието и изказаха благодарствени слова.

Родителска среща за 7 клас

             На 11 май 2017 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на ХIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Стара Загора ще се проведе родителска среща относно възможностите на учениците завършващи 7 клас, да продължат образованието си в профилирани, професионални и непрофилирани паралелки през учебната 2017/2018 г при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите с утвърдения план-прием, качен на сайта на РУО – Стара Загора за учебната 2017/2018 г., както и с организацията на дейностите по реализирането му.
  2. Запознаване на родителите с графика на дейностите по приемането на учениците.
  3. Запознаване на родителите със задълженията на учениците преди, по време и след приключване на изпитите (Инструктаж за ученика).
  4. Запознаване със заповедта определяща училищата, в които ще се приемат документи за участие в класирането.

От Ръководството