ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.09.2018Г. ОТ 10.00 ЧАСА.

НАЙ-УЧТИВО ВИ МОЛИМ В ДЕНЯ НА ТЪРЖЕСТВОТО ВМЕСТО ЦВЕТЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ДА ДАРИТЕ ПАРИТЕ ЗА ТЯХ В ПОЛЗА НА НОВИЯ ПРОЕКТ „ОБИЧАМ МОЕТО УЧИЛИЩЕ“ И ТАКА ДА СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕДНА ХУМАННА КАУЗА. 

 

Анкета за ученици, родители и членовете на съветите „Твоят час“

       Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

        Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълнени до 01.07.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx