ВАЖНО!!! Обявяват ваканция за училищата в Община Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обявява за неучебни дни 27 и 28-ми февруари за всички училища на територията на Община Стара Загора.Причината са влошените метеорологични условия в Общината.26.02.2018

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

На 14.03.2018 г. от 18 часа в учителската стая на училището ще се проведде ОБЩО СЪБРАНИЕ на Училищното настоятелство.

Желателно е присъствието на всички членове на УН по списък

(списък с членовете ще намерите в секция Училищно настоятелство

от Донка Димитрова Танева – председател на УН

 

ВАЖНО!!! Родителска среща ВАЖНО!!!

На 21 февруари 2018 (сряда) от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове при следния дневен ред:

  1. Отчитане на резултатите от първи учебен срок
  2. Консултации с учители по предмети
  3. Запознаване с реализацията на спечеления проект „Аз и Ти срещу насилието“

!!! Същия ден от 17.30 часа в учителската стая ще се проведе среща на Училищното настоятелство !!!

От Ръководството