Categories
Без категория

Родителска среща за 7 клас

             На 11 май 2017 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на ХIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Стара Загора ще се проведе родителска среща относно възможностите на учениците завършващи 7 клас, да продължат образованието си в профилирани, професионални и непрофилирани паралелки през учебната 2017/2018 г при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите с утвърдения план-прием, качен на сайта на РУО – Стара Загора за учебната 2017/2018 г., както и с организацията на дейностите по реализирането му.
  2. Запознаване на родителите с графика на дейностите по приемането на учениците.
  3. Запознаване на родителите със задълженията на учениците преди, по време и след приключване на изпитите (Инструктаж за ученика).
  4. Запознаване със заповедта определяща училищата, в които ще се приемат документи за участие в класирането.

От Ръководството

Categories
Без категория

Съобщение

        На 23.05.2017 г. от 18.00 ч. в учителската стая на XIII  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Стара Загора ще се проведе събрание на Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство в състав:

         Председател: Донка Димитрова Танева

         Секретар: Вяра Сашева Василева

         Касиер: Бистра Василева Делчева

         Членове: Диана Димова Славова, Звезделина Михайлова Хлебарова, Малена Вескова Стоянова, Живка Иванова Хаджиева, Галя Донева Калаш, Митка Николова Добрева, Антоанета Петрова Сакалова, Елка Михова Тенева.

         Контролен съвет: Петя Генова Иванова, Петя Радомирова Тонева, Галина Иванова Нанева

         Дневен ред на събранието:

  1. Отчет за работата на Училищното настоятелство при XIII ОУ.
  2. Избор на нов касиер.
  3. Разни.

         Присъствието на всички членове на съвета е крайно належащо.