Categories
Без категория

Удължаване ваканция!!!

На 1 и 2 март занятията за всички училища на територията на община Стара Загора се отменят. Кметът Живко Тодоров получи съгласието на министъра на образованието за обявяването на следващите два дни за неучебни.

Учебните занятия ще се подновят на 6 март вторник

Categories
Без категория

ВАЖНО!!! Обявяват ваканция за училищата в Община Стара Загора

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров обявява за неучебни дни 27 и 28-ми февруари за всички училища на територията на Община Стара Загора.Причината са влошените метеорологични условия в Общината.26.02.2018

Categories
Без категория

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

На 14.03.2018 г. от 18 часа в учителската стая на училището ще се проведде ОБЩО СЪБРАНИЕ на Училищното настоятелство.

Желателно е присъствието на всички членове на УН по списък

(списък с членовете ще намерите в секция Училищно настоятелство

от Донка Димитрова Танева – председател на УН

 

Categories
Без категория

ВАЖНО!!! Родителска среща ВАЖНО!!!

На 21 февруари 2018 (сряда) от 18 часа ще се проведе родителска среща за всички класове при следния дневен ред:

  1. Отчитане на резултатите от първи учебен срок
  2. Консултации с учители по предмети
  3. Запознаване с реализацията на спечеления проект „Аз и Ти срещу насилието“

!!! Същия ден от 17.30 часа в учителската стая ще се проведе среща на Училищното настоятелство !!!

От Ръководството