Categories
Без категория

На вниманието на седмокласниците

На 11 май 2018 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за 7 клас, относно възможностите на учениците да продължат образованието си.

Присъствието на родителите и учениците от 7 клас е желателно.

Сайтът, на който родителите ще могат да подават онлайн заявления за кандидатстване след 7 клас ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg