Categories
Без категория

Анкета за ученици, родители и членовете на съветите „Твоят час“

       Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

        Анкетите са анонимни, могат да бъдат попълнени до 01.07.2018 г. и са достъпни на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx