Categories
Без категория

!!! ВАЖНО !!!

!!! ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ !!!

НА 4 СЕПТЕМВРИ 2018 – ВТОРНИК  

ОТ 18.00 ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 КЛАС.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО