Categories
Без категория

Нашите „Пукльовци“ – деца, на които им пука.

      На 29.01.2020 г. от 14.00 ч. в РБ „Захарий Княжески“ представителна група от четвъртите класове взе участие в провежданата за първи път в гр. Стара Загора компютърна игра „Пукльовците“. Класните ръководители г-жа П. Кутиева, г-жа М. Стоилова и г-жа А. Сакалова бяха заинтересовани от възможността да се включат в това състезание за развиване уменията за работа в екип у техните възпитаници, за създаване нагласи на загриженост към другите и към света. Всички участници и гости на уникалното мероприятие бяха впечатлени от дълбокия замисъл на този образователен продукт и заложените в него: интересна игра,  екологично мислене, математически, компютърни и социални умения развивани в групите, както и  сплотяване на класовете като цяло.

      С това си участие класните ръководители на четвъртите класове се стремят да допринесат, за това техните учениците да се научат да общуват безконфликтно помежду си, да играят помагайки си и да бъдат честни. Да се развиват: екипната работа, чувството за принадлежност към групата и добрите  взаимоотношения. Надеждите на преподавателите са, че чрез играта проявите на неефективно поведение от страна на учениците  (неспазване на правилата, прекъсване, едновременно говорене, пренебрегване на другите) ще се регулират по-ефективно. По този начин ще се засили мотивацията за групов успех и усещането за собствен принос към него, което неминуемо ще изгражда приятелски взаимоотношения.

      

        Ръководството на училището поздравява всички участници и техните ръководители г-жа П. Кутиева, г-жа М. Стоилова и г-жа А. Сакалова за участието, организацията и извоюваните престижни 1-во и 3-то място. Отправени са пожелания за бъдещи успехи в съвместната им работа, за това тя да става все по-полезна и по-ефективна, да се развиват приятелството и толерантността.

 

 

Categories
Без категория

Обявяване на неучебни дни

              Съгласно Заповед № РД-09-228 / 29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за неучебни се обявяват дните за периода от 30.01.2020г. до 07.02.2020г. включително за всички училища на територията на област Стара Загора.

      Учебното съдържание следва да бъде преструктурирано.

Заповед РД 09 228 от 29 януари 2020 г

От ръководството

Categories
Без категория

Слънчевата система в представите на 4в клас

            На 08.01.2020 г.   в централното фоайе на XIII  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Стара Загора бе организирана изложба от разработени пространствени проекти-модели на тема „Слънчева система“ на учениците от  4в клас с класен ръководител г-жа А. Сакалова. По възможно най–ефективен и атрактивен начин малките ни възпитаници подредиха изработените от тях модели. Представителната изява има за цел всички ученици, учители и родители да разгледат в оригинал най-добрите проекти и оценят по достойнство находчивостта и вложения труд на децата.

                      

           Ръководителят  на проекта г-жа А. Сакалова изказва своята благодарност на своите ученици за любовта и всеотдайността с която са работили.

            Ръководството на училището отправя своите поздравления към участниците и техния ръководител г-жа А. Сакалова за вложения труд, инициативност и  проявени  възможности. Всичко експонирано в изложбеното пространство ни дава надежда за научното и творческо израстване на нашите ученици.

Categories
Без категория

Коледари

        По повод предстоящите Коледни и Новогодишни празници ученици от 4-те класове с  ръководители г-жа М. Стоилова  и г-жа А. Сакалова посетиха ДГ „Бреза“ и всички класове в училището  и представиха традиционния зимен български обичай „Коледуване“.

     

        Малките коледари с празнично облекло, украсени калпаци и геги пяха типични за празниците песни с различни мотиви и изричаха коледарски благословии. С приповдигнато настроение и топлота те отправиха пожелания за здраве и берекет през Новата година.

                   

      Ръководството на училището отправя своите поздравления към малките коледари и техните ръководители г-жа Д. Костинкова,г-жа А. Сакалова и г-жа  М. Стоилова за подготовката, вложения труд и ентусиазъм.

Categories
Без категория

Приказка с неочакван край

           В XIII ОУ по време на Националната седмица на четенето се проведе конкурс „ Творческо писане на приказка с неочакван край“.  Учениците от IV „Б“ клас взеха участие в състезанието и показаха, че не само обичат да четат приказки, а и да  създават такива. Отличилите се ученици бяха наградени с „Грамота за отлично представяне“ от г-жа Кочанова- Заместник-директор на училището. Събитието завърши с обща снимка и пожелания за нови творчески успехи.

      Ръководството на училището отправя своите поздравления към наградени ученици: Георги Йорданов , Димитър  Иванов, Ирен Костова, Мериан Неделчева, Мирела Петкова, Павлена Коева, Атанаска Димова и тъхният ръководител г-жа Я. Николова.