Учителски колектив

Прогимназиална степен:

Маргарита Петрова Танева – старши учител по БЕЛ

Митка Николова Добрева – старши учител по английски език

Марин Стойчев Митев – старши учител по математика

Здравка Добрева Пеева – старши учител по история и география

Даниела Георгиева Костинкова – старши учител по музика

Динка Петкова Дерлаева – старши учител по изобразително изкуство

Тодор Станев Стоянов – старши учител по физическо възпитание и спорт

Анелия Илиева Кочанова -старши  учител по биология и химия

Иво Николов Радков – старши учител по информационни технологии

Мариета Тодорова – учител по човекът и природата

Начална степен:

Надя Николова Тончева – учител 

Снежанка Найденова Попова – старши учител

Катя Дойчинова Дойчинова – старши учител

Гроздалина Стефанова Иванова – старши учител

Венета Тянчева Иванова – старши учител

Петя Генова Иванова – старши учител

Пенка Русева Кутиева – старши учител

Мария Ташкова Стоилова – старши учител

Антоанета Петрова Сакалова –  учител

Ирина Николова Стоянова – старши учител по английски език

Учители: Целодневна организация на обучение:

Илияна Борисова Енева – старши учител

Дияна Пенева Златева – учител

Стоянка Петкова Станчева – старши учител

Жулиен Бинев Михайлов – старши учител

Цветелина Станиславова Славова – учител

Марина Иванова Геренска – старши учител

Венета Донкова Дянкова – учител

Яна Георгиева Николова – учител

Диян Неделчев Тодоров – учител

Златинка Господинова Митева – старши учител