Формуляри

Заявление Факултативен час

Заявление Избираем учебен час

Заявление Спортни дейности

Заявление за записване в училището

Заявление за записване в ЦДО

Заявление за отписване от ЦДО

Зявление за включване в група за допълнителна подкрепа

Декларация за инф. съгласие – СНИМКИ

Декларация за инф. съгласие – СПОРТ

Декларация за инф. съгласие – ТЕАТЪР

Декларация за инф. съгласие -ОБЩА

Декларация съгласие Олимпиада Обл. кръг

Декларация съгласие Олимпиада Общ. кръг

Декларация-съгласие Олимпиади

Заявление до Директора до 3 дни отсъствия по уважителни причини

Заявление до Директора до 7 дни отсъствия по уважителни причини

Заявление до Директор за участие в спортно мероприятие, конкурс, концерт,

Удостоверение – пред където е необходимо

Удостоверение пред Социално подпомагане