Ваканции

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. коледна
05.02.2020 г. междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

2.         Неучебни дни

       пролетна за XII клас
20.05.2020 г. ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. втори ДЗИ
09.06.2020 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г.

3.         Начало на втория учебен срок

НВО по математика в края на VII и на Х клас
06.02.2020 г. I – ХIІ клас

 

 

  1. Край на втория учебен срок

14.05.2020 г.                                                                     ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2020г.                                                                       І – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г.                                                              IV – VІ клас (16 учебни седмици) 30.06.2020 г.                                                    V – VІ клас (18 учебни седмици за                                                                                      паралелки в спортни училища)

30.06.2020 г.                                                                      VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

 

 

 

27.8.2019 г.

X

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Signed by: Krasimir Georgiev Valchev