Документи

ГОДИШЕН ПЛАН 2019-2020

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2019-2020

ПРОГРАМА ПРИОБЩАВАНЕ 2016-2020 г.

ПРОГРАМА МЕРКИ ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО  НА ОБРАЗОВАНИЕ 2018-2019г. 

ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЯ РАННО НАПУСКАНЕ 2019-2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 13 ОУ – 2016-2020 Г.

УУП 2019_2020

Мерки за повишаване на качеството на образование 2019-2020

Програма за предоставяне на равни възмоности 2019-2020

 

Правилник за вътрешния трудов ред 2019-2020

Вътрешни правила за организация на квалификационна дейност 2019-2020

Училищна система за управление на качеството на образование 2019-2020

Етичен кодекс 2019-2020

План за квалификационна дейност 2019/2020