Обществен съвет

         ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ Е В ПРОЦЕС НА ИЗБИРАНЕ.

      На 15.12.2016 г. ( четвъртък) от 18.00 ч. в учителската стая на XIII ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ ще се проведе събрание на представителите на родителите (избраните двама от всяка паралелка) за избор на Обществен съвет към XIII ОУ   гр. Стара Загора

От Ръководството

        Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детски градини и училища