Училищно настоятелство

Банкова сметка:

SOCIETE GENERALE EКСПРЕСБАНК

IBAN: BG16TTBB94001527676475

BIC: rog/SWIFT  TTBBBG22

 

Съвета на настоятелите на Училищното настоятелство

 

Състав:

Председател: Донка Димитрова Танева

Секретар: Вяра Сашева Василева

Касиер: Мирослава Златева Русанина

Членове:

Диана Димова Славова

Звезделина Михайлова Хлебарова

Малена Вескова Стоянова

Митка Николова Добрева

Антоанета Петрова Сакалова

Контролен съвет:

Петя Генова Иванова

Живка Иванова Хаджиева

Галя Донева Калаш

 

Членове на Училищното настоятелство

Имена Клас
1. Донка Димитрова Танева  Председател
2. Иво Николов Радков
3. Мирослава Златева Русанина
4. Диана Димова Славова
5. Звезделина Михайлова Хлебарова
6. Малена Вескова Стоянова
7. Живка Иванова Хаджиева
8. Галя Донева Калаш
9. Светлана Генчева Иванова
10. Марияна Маврова Малешкова
11. Росица Данева Василева
12. Златка Борисова Николова
13. Таня Тенева Колева
14. Цеца Евгениева Стоянова
15. Цветелина Валентинова Вълчева
16. Стойко Иванов Стоев
17. Жулиета Николаева Маркова
18.  Николина Борисова Алтънска
19. Милена Атанасова
20.  Даниела Димитрова
21. Десислава Колева
22. Кремена Стойчева Русева
23. Тихомир Владимиров Русанин
24. Албена Славчева Загорова
25. Десислава Сашева Спасова
26. Митка Николова Добрева
27. Антоанета Петрова Сакалова
28. Петя Генова Иванова
29. Вяра Сашева Василева
30. Анелия Илиева Кочанова