Б Д П

БДП 2020-2021г.

Архив 2019

Училищна комисия по БДП

Стратегия, принципи и мерки за ограничаване и намаляване последствията от ПТП с участието на деца.

Планирани и изпълнени дейности

План на дейностите по БДП 2019-2020 г