Categories
Без категория

XXVII Международен детски Великденски фестивал – Босилеград 2020, Сърбия

„Заедно ще се справим”

        Приключи конкурса „Заедно ще се справим” на  XXVII Международен детски Великденски фестивал – Босилеград 2020, Сърбия . Традиционната форма на фестивала беше заместена с онлайн конкурс. Журито в състав: Сандра Стоименова, Стоян Александров, Владимир Миливоевич, Любиша Пенев и Александър Димитров, много внимателно и отговорно даде своята оценка и избра най-добрите в различните категории.

      В категорията „Най-оригинално Великденско яйце„ (от общо 119 снимки) 1-во място спечели  Исиана Николаева Илева от V б клас.

              Ръководството на училището и целият колектив изказват своите поздравления към Исиана Илиева и г-жа Д. Дерлаева, за призовото първо място, вложения труд, участието в конкурса и показаната  оригиналност.

 

 

Categories
Без категория

Ден на Земята 2020 – Предизвикателството

 

Ден на Земята 2020 – Предизвикателството

       По повод Денят на Земята 2020 г. посветен на климатичните промени, представляващи предизвикателство за бъдещето, за опазване и възстановяване на нашата планета, учениците от IV „в“ клас участващи в клуб „Аз обичам природата“ се включиха в конкурс организиран от Рeгионална инспекция по околната среда и водите гр. Пловдив. Под ръководството на класният ръководител Антоанета Сакалова (ръководител и на клуб „Аз обичам природата“) децата с желание се включиха в инициативата-предизвикателство и съвместно изработиха нестандартна презентация в приложение Sway на  платформа Office 365.

22 април – ден на Земята (Презентация)

С нея те отправят апел: „Обичайте природата и я пазете чиста и непокътната, защото тя е нашият дом!“. Нашите малки природолюбители призовават: “Земята е жива. Да пазим Земята, за да ги има децата, цветята, пролет и лято, есен и зима, дървета, животни …“. Това, че няма как да се съберем заедно, не означава, че няма да покажем своята любов към събуждащата се природа, която не се интересува от вируси и болести. Земята се нуждае от нас повече от всякога! Да ѝ дадем своята любов!

Рeгионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив  благодариха на децата със следното писмо:

„Скъпи ученици,

Благодарим за прекрасната презентация, която сте ни изпратили.

Също Ви поздравяваме за Деня на Земята и Ви пожелаваме да бъдете много здрави и да сте все така отговорни към природата!

Милослава Михайлова –

Главен експерт „Връзки с обществеността“

                Ръководството на училището отправя своите поздрави към учениците от IV „в“ клас и техният ръководител г-жа Антоанета Сакалова за вложения труд, инициативност и отправените послания.

 

Categories
Без категория

Важно съобщение!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Директор: Иво Радков

Categories
Без категория

Удължаване на грипната ваканция!

С цел ограничаване на разпространението на грипната инфекция по предписание на РЗИ – Стара Загора се удължава грипната ваканция на учениците до 13 март включително.

Categories
Без категория

Грипна ваканция -удължаване

Уведомяваме Ви, че със заповед на министъра на образованието учениците от цялата страна излизат в грипна ваканция от 6 март до 11 март включително.

Учебните занятия ще започнат на 12 март 2020

От Ръководството

Categories
Без категория

Важно! Грипна ваканция! Важно!

Във връзка със заповед на Министерство на образованието,  дните 5 и 6 март се обявяват за неучебни дни.

От Ръководството

Categories
Без категория

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 26 февруари 2020г. от 18.00 ще се проведе родителска среща.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Categories
Без категория

Нашите „Пукльовци“ – деца, на които им пука.

      На 29.01.2020 г. от 14.00 ч. в РБ „Захарий Княжески“ представителна група от четвъртите класове взе участие в провежданата за първи път в гр. Стара Загора компютърна игра „Пукльовците“. Класните ръководители г-жа П. Кутиева, г-жа М. Стоилова и г-жа А. Сакалова бяха заинтересовани от възможността да се включат в това състезание за развиване уменията за работа в екип у техните възпитаници, за създаване нагласи на загриженост към другите и към света. Всички участници и гости на уникалното мероприятие бяха впечатлени от дълбокия замисъл на този образователен продукт и заложените в него: интересна игра,  екологично мислене, математически, компютърни и социални умения развивани в групите, както и  сплотяване на класовете като цяло.

      С това си участие класните ръководители на четвъртите класове се стремят да допринесат, за това техните учениците да се научат да общуват безконфликтно помежду си, да играят помагайки си и да бъдат честни. Да се развиват: екипната работа, чувството за принадлежност към групата и добрите  взаимоотношения. Надеждите на преподавателите са, че чрез играта проявите на неефективно поведение от страна на учениците  (неспазване на правилата, прекъсване, едновременно говорене, пренебрегване на другите) ще се регулират по-ефективно. По този начин ще се засили мотивацията за групов успех и усещането за собствен принос към него, което неминуемо ще изгражда приятелски взаимоотношения.

      

        Ръководството на училището поздравява всички участници и техните ръководители г-жа П. Кутиева, г-жа М. Стоилова и г-жа А. Сакалова за участието, организацията и извоюваните престижни 1-во и 3-то място. Отправени са пожелания за бъдещи успехи в съвместната им работа, за това тя да става все по-полезна и по-ефективна, да се развиват приятелството и толерантността.

 

 

Categories
Без категория

Обявяване на неучебни дни

              Съгласно Заповед № РД-09-228 / 29.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за неучебни се обявяват дните за периода от 30.01.2020г. до 07.02.2020г. включително за всички училища на територията на област Стара Загора.

      Учебното съдържание следва да бъде преструктурирано.

Заповед РД 09 228 от 29 януари 2020 г

От ръководството

Categories
Без категория

Слънчевата система в представите на 4в клас

            На 08.01.2020 г.   в централното фоайе на XIII  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Стара Загора бе организирана изложба от разработени пространствени проекти-модели на тема „Слънчева система“ на учениците от  4в клас с класен ръководител г-жа А. Сакалова. По възможно най–ефективен и атрактивен начин малките ни възпитаници подредиха изработените от тях модели. Представителната изява има за цел всички ученици, учители и родители да разгледат в оригинал най-добрите проекти и оценят по достойнство находчивостта и вложения труд на децата.

                      

           Ръководителят  на проекта г-жа А. Сакалова изказва своята благодарност на своите ученици за любовта и всеотдайността с която са работили.

            Ръководството на училището отправя своите поздравления към участниците и техния ръководител г-жа А. Сакалова за вложения труд, инициативност и  проявени  възможности. Всичко експонирано в изложбеното пространство ни дава надежда за научното и творческо израстване на нашите ученици.